لطفا کمی صبر کنید

۳۴۴ پروژه عمرانی بهداشتی ـ درمانی در هرمزگان در دست اقدام داریم

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان پروژه‌های عمرانی بهداشتی ـ درمانی در دست اقدام این معاونت در سال ۹۶ را ۳۴۴ پروژه در در سطح استان اعلام کرد.