لطفا کمی صبر کنید

حلقه نشریات اجاره‌ای دور شهرداری بروجرد و باج‌هایی که بی‌حساب داده می‌شود

نشریات اجاره‌ای به هر مناسبتی از قول شهردار، رئیس و اعضای شورا آگهی‌های تبریک و تسلیت منتشر می‌کنند و به این صورت در بی‌خبری محض صاحبان آگهی با ارسال صورت‌حساب‌های کلان به آن‌ها بابت این آگهی‌های کذایی جیب خود را پرپول می‌کنند.