لطفا کمی صبر کنید

علت تأخیر در راه‌اندازی بیمارستان آیت‌الله بروجردی لرستان چیست؟

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: مطالبه پیمانکار پروژه بیمارستان آیت‌الله بروجردی از راه ‌و شهرسازی منجر به تأخیر در افتتاح این پروژه شده است.