لطفا کمی صبر کنید

دلیل کاهش مددجویان بازمانده از تحصیل پرداخت هزینه‌ها توسط کمیته امداد است

سلیمان آقایی رنجبر گفت، علت کاهش تعداد مددجویان بازمانده از تحصیل پرداخت هزینه‌ها توسط کمیته امداد است بر همین اساس بی سوادی در میان مددجویان تحت حمایت این نهاد کاهش یافته است.