لطفا کمی صبر کنید

روش‌های نوین آبیاری در ۹ هزار هکتار از اراضی استان گلستان اجرا می‌شود‌

مدیر آب و خاک سازمان جهادکشاورزی استان گلستان گفت: امسال بیش از ۹ هزار هکتار از اراضی آبی استان گلستان مجهز به روش‌های نوین آبیاری می‌شود.