لطفا کمی صبر کنید

تیشه سودجویان بر پیکره سنگ‌نگاره‌های رمزگشای ماقبل تاریخ+تصاویر

ضرب تیشه سودجویان بر پیکره محوطه جهانی سنگ‌نگاره‌های رمزگشای ماقبل تاریخ روستای غرقاب گلپایگان، دل دوست‌داران میراث کهن بشریت که در این مقطع از زمین واقع شده را به درد آورده است.