لطفا کمی صبر کنید

آباده کاندیدای پایتختی کتاب ایران

معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: شهر آباده به عنوان کاندیدای کسب عنوان پایتخت کتاب ایران برای سال 1397 مطرح شده است.