لطفا کمی صبر کنید

مواد مخدر مهمترین عامل بروز آسیب‌های مختلف اجتماعی در شهرستان تویسرکان است

فرماندار تویسرکان با بیان اینکه مواد مخدر سنتی و صنعتی نقش مولد در بروز آسیب‌های خطرناک اجتماعی را ایفا می‌کند گفت: اکنون عامل تعداد بالایی از افرادی که در زندان به سر می‌برند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به مواد مخدر مرتبط است.