لطفا کمی صبر کنید

بهداری میان‌ولایت تایباد پاسخگوی نیازهای درمانی ۲۵ هزار جمعیت نیست

بخش میان ولایت تایباد تنها دارای یک بهداری است که پاسخگوی نیازهای بهداشتی و درمانی تمام مردم منطقه نیست.