لطفا کمی صبر کنید

برگزاری یازده نمایشگاه کتاب در استان از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون/رضایت افکار عمومی از عملکرد موفق اداره کل ارشاد

حجت اسلام حمید رضا حنان گفت : کتاب عامل ارتقاء شاخصه های مهم فرهنگ است .