لطفا کمی صبر کنید

بهره برداری از یک مدرسه خیر ساز در سلماس

یکباب مدرسه ۹ کلاسه در تازه شهر سلماس به همت خیرین ساخته شد.