لطفا کمی صبر کنید

قهرمانی تیم اسکیت هاکی جوانان استان در کشور

تیم اسکیت هاکی جوانان استان قزوین قهرمان کشور شد.