لطفا کمی صبر کنید

مار پرنده خور در سمنان زنده گیری شد

ماری که دو پرنده یک شهروند سمنانی را خورده بود، با تلاش آتش نشانان زنده گیری شد.