لطفا کمی صبر کنید

۱۳پروژه سرمایه گذاری گردشگری شرق استان سمنان در حال اجرا است

شاهرود - معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی سمنان بابیان اینکه۱۳پروژه سرمایه گذاری گردشگری شرق استان در حال اجرا است، گفت: ارزش این سرمایه گذاری ها ۴۰۰میلیارد تومان برآورد می شود.