لطفا کمی صبر کنید

محور توسعه در برنامه ۲۰ ساله استان اصفهان علم و تکنولوژی است

استاندار اصفهان گفت: محور توسعه در برنامه ۲۰ ساله استان اصفهان علم و تکنولوژی است و کریدور علم و فناوری برای نخستین بار در استان اصفهان تاسیس شده که نشان دهنده ظرفیت بالای این خطه است.