لطفا کمی صبر کنید

رییس جمهور آمریکا به فکر مشکلات مردم خود باشد

سردار سلامی: رییس جمهور آمریکا به فکر مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم خود باشد.