لطفا کمی صبر کنید

محدودیت ترافیکی در جاده های اصلی گلستان + فیلم

ترافیک در گلستان سنگین است و همه باید برای ایمنی خود و دیگران، مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.