لطفا کمی صبر کنید

عملیات ساخت مرکز درمانی بیماران سرطانی در بیمارستان افضلی پور

عملیات ساخت مرکز درمانی بیماران سرطانی 31 شهریور ماه با حضور زهرا نعمتی سفیر بیماران سرطانی انجمن یاس و دارنده طلای مسابقات پاراالمپیک، دکتر محمدجواد فدایی معاون استانداری، دکتر امیری خراسانی مدیرکل ورزش و جوانان استان، دکتر حق دوست معاون وزارت بهداشت، دکتر رشیدی نژاد سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دکتر برومند مدیر عامل انجمن یاس در مجموعه مرکز آموزشی درمانی افضلی پور شهر کرمان آغاز شد.