لطفا کمی صبر کنید

باقدرت به راهم ادامه می دهم/بسیج یعنی مردم / بسیجی بودم ،هستم و خواهم بود / درمبانی اصولی نظام باکسی تعارف ندارم

نمی توان برخی منتقدان مخرب را مجبور به دیدن افتخارات و رکوردهای نادر ورزش گیلان کرد. / هیاتهای ورزشی گیلان باید تشکل صنفی تشکیل دهند وبا وحدت و هماهنگی ، اجازه ندهند هرکسی خود را ورزشی و خاک خورده ورزش جابزند.