لطفا کمی صبر کنید

عملیات مراقبت و آبیاری نهالکاری سنواتی در دشتستان پایان یافت

بوشهر - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر گفت: با توجه به فرا رسیدن نیمه دوم سال و بهتر شدن آب و هوای استان عملیات مراقبت و آبیاری نهالکاری سنواتی در دشتستان به پایان رسید.