لطفا کمی صبر کنید

دست ۲ نماینده قم از دستیابی به رسیدن به مدال کوتاه ماند

قم - رئیس هیئت کاراته استان قم گفت: دست ۲ نماینده قم از دستیابی به رسیدن به مدال در مسابقات بین المللی کاراته ترکیه کوتاه ماند.