لطفا کمی صبر کنید

محبوبترین وسیله جابجایی عمودی جهان در ایران زیاد جان می‌گیرد!

در ساعت 9 و 18 دقیقه 24 بهمن ماه 95 تماسی با سامانه 125 گرفته شد و خبر از حادثه ای هولناک در ساختمان چهار طبقه چهارراه فرهنگیان می داد، وقتی ما به محل حادثه رسیدیم یک خانم حدودا 45 ساله به داخل چاله آسانسور سقوط و جان خود را از دست داده بود. شواهد اینگونه نشان داده که این خانم در محل درب آسانسور منتظر بوده است که با باز شدن درب آسانسور، بدون توجه به اینکه کابین وجود دارد، قدم به داخل آسانسور می‌گذارد و به داخل چاله آسانسور سقوط می‌کند. علت این حادثه نقص فنی آسانسور اعلام شد(گوشه ای از خاطرات تلخ یک آتشنشان)