لطفا کمی صبر کنید

ورود شاپرک‌های جدید هما به فرودگاه همدان

مدیر فرودگاه همدان از ورود نخستین پرواز آزمایشی از شاپرک‌های جدید هما به فرودگاه همدان خبر داد و گفت: این پرواز آزمایشی به منظور بازرسی از امکانات زمینی قرودگاه همدان برای آغاز مسیرهای جدید پروازی از استان همدان انجام شد.