لطفا کمی صبر کنید

حدود نیمی از دانش‌آموزان مشکل اضافه وزن و چاقی دارند

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: در حال حاضرتوانمندی‌های حرکتی دانش‌آموزان دختر پایین بوده و ۴۰ درصد دانش‌آموزان نیز مشکل اضافه وزن و چاقی دارند.