لطفا کمی صبر کنید

اردبیل نیازمند نظام جامع آماری گردشگری است

اردبیل – معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اردبیل یکی از نیازهای این استان در بحث گردشگری را نظام جامع آماری عنوان کرد.