لطفا کمی صبر کنید

آمریکا به دنبال خنثی کردن امتیازات برجام علیه ایران است

گرگان- معاون پارلمانی دولت دهم گفت: آمریکا به دنبال خنثی کردن امتیازات برجام علیه ایران است.