لطفا کمی صبر کنید

برخورد جدی با عوامل خرید و توزیع مواد مخدر دربهمئی

با عوامل خرید و فروش مواد مخدر در شهرستان بهمئی برخورد جدی می‌شود.