لطفا کمی صبر کنید

تقدیر از مدیر کل به پاس تلاش برای توسعه ورزش در مساجد

از سوی کانون فرهنگی هنری مساجد قم مدیر کل ورزش وجوانان استان قم به پاسدات نگاه ویژه به رشد و گسترش ورزش در مساجد تقدیر به عمل آمد.