لطفا کمی صبر کنید

خرید تضمینی 124 تن کلزا در خراسان‌جنوبی

رییس جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی گفت: طی سال زراعی امسال از سطح مزارع زیرکشت کلزار در استان 152 هکتار معادل 210 تن به برداشت رسیده است.