لطفا کمی صبر کنید

پرورش رویحه و منش پهلوانی ورزشکاران یک رسالت است

ازسوی مدیرکل فرهنگی وزارت ورزش و جوانان در دیدار با معاون فرهنگی و امورجوانان قم بر پرورش روحیه و منش پهلوانی و پرورش ورزشکاران اخلاق مدار بعنوان یک رسالت تاکید شد.