لطفا کمی صبر کنید

تعداد بیماران دیالیزی گلستان رو به افزایش است

گرگان- مدیرکل امور اجتماعی استانداری گلستان گفت: تعداد بیماران دیالیزی گلستان رو به افزایش است و باید اطلاع رسانی دقیقی نسبت به علت اصلی این بیماری در جامعه صورت گیرد.