لطفا کمی صبر کنید

لزوم جلوگیری از روند رو به رشد انحراف مالی در شهرداری آبادان

آبادان – رئیس شورای اسلامی شهر آبادان بر لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب و مهم از سوی اعضای شورا برای جلوگیری از روند رو به رشد انحرافات مالی در شهرداری تأکید کرد.