لطفا کمی صبر کنید

خسارت هنگفت سیلاب به عشایر کوچ‌روی مشگین شهر

سیل شامگاه دوشنبه شهرستان مشگین شهر خسارت هنگفتی را به تاسیسات شهری و روستایی و احشام عشایر مشگین شهر وارد کرد.