لطفا کمی صبر کنید

انرژی و وقت بیشتری را به حوزه اقتصاد اختصاص خواهم داد

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: انرژی و وقت بیشتری را به حوزه اقتصاد اختصاص خواهم داد.