لطفا کمی صبر کنید

برگزاری جلسات مستمر شورا برای رفع مشکلات آبادان الزامی است 

آبادان – عضو شورای اسلامی شهر آبادان با انتقاد از عملکرد ضعیف هیئت رئیسه، برگزاری جلسات مستمر شورا برای رفع مشکلات شهری آبادان را الزامی خواند.