لطفا کمی صبر کنید

۱۰۰ نفر از کارکنان ادارات آبادان حقوقشان را از شهرداری می‌گیرند

آبادان – نائب رئیس شورای اسلامی شهر آبادان گفت: در زمان حاضر حدود ۱۰۰ نفر از کارکنان سایر ادارات آبادان حقوقشان را از شهرداری می‌گیرند.