لطفا کمی صبر کنید

حفظ آداب عزاداری محلی و انتقال آن به نسل های آینده پر اهمیت است

سیریک - امام جمعه شهرستان سیریک گفت: حفظ آئین و سنت های محلی به ویژه آداب عزاداری محلی و انتقال آن به نسل های آینده از اهمیت خاصی برخوردار است.