لطفا کمی صبر کنید

حساب‌های موجود در شهرداری اراک نابسامان است/ ضرورت شفاف‌سازی در عملکرد مالی شهرداری

ایلنا: رئیس شورای‌شهر اراک گفت: شفافیت عملکرد مالی شهرداری در دوره چهارم شورا ضروری است.