لطفا کمی صبر کنید

انتخاب اولین شهردار زن در تاریخ استان اردبیل

فاطمه جوادی به عنوان نخستین شهردار زن استان اردبیل از سوی اعضای شورای اسلامی شهر خلخال انتخاب شد.