لطفا کمی صبر کنید

بارش‌های همدان در سال آبی۹۵-۹۶ بیش از ۱۳ درصد کاهش یافت

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای همدان با بیان اینکه پرونده بارش‌های سال آبی ۹۵-۹۶ بسته شد گفت: بارش‌های سال آبی ۹۵-۹۶ نسبت به سال آبی گذشته ۱۳ درصد کاهش یافت.