لطفا کمی صبر کنید

بازرگانان و تجار آفریقای جنوبی از ظرفیت‌های هرمزگان بازدید کنند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: هیئتی متشکل از تجار و بازرگانان آفریقای جنوبی به منظور افزایش سطح همکاری اقتصادی دو کشور و بازدید از ظرفیت‌های هرمزگان به این استان سفر کنند.