لطفا کمی صبر کنید

نکات نهضت امام حسین(ع) در محافل مذهبی تبیین شود

مرجع عالیقدر اهل تشیع با تأکید بر تبیین نکات نهضت حسینی و ریشه‌یابی عمیق این واقعه تاریخی گفت: نهضت حسینی در ایران و جهان زنده است.