لطفا کمی صبر کنید

کاهش آسیب‌های اجتماعی در گرو پویایی اقتصادی است

نماینده مردم شهرستان‌های شرقی استان کرمان کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را در گرو پویایی اقتصادی دانست و گفت: : باید با هم‌افزایی در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی گام برداشت.