لطفا کمی صبر کنید

برای رونق کسب و کار، تمام دستگاه‌ها درصدد رفع مشکلات تولیدکننده باشند

ایلنا: استاندار البرز گفت: مدیران استان باید با دید فرابخشی برای افزایش مقاومت در برابر شرایط اقتصادی تحمیلی خارجی برنامه ریزی کنند.