لطفا کمی صبر کنید

تکلیف استاندار اردبیل هفته آینده مشخص می شود

ایلنا: رئیس مجمع نمایندگان اردبیل گفت: ما با اولویت نیروهای توانمند بومی گزینه هایی را برای وزارت کشور معرفی کرده ایم و امیدواریم استاندار اردبیل فرد توانمند بومی باشد.