لطفا کمی صبر کنید

ضرورت تعامل مدیران استانی برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاران

ایلنا: استاندار لرستان گفت: مدیر نباید ترسو باشد و باید قدرت و جسارت تصمیم‌گیری را داشته باشد چراکه شجاعت از الزامات خدمت به مردم است.