لطفا کمی صبر کنید

کودکان کلواری در "حسرت بابا آب داد"/ روستانشینانی که قوتشان نان بلوط است و گرمای خانه‌هایشان هیزم بلوط

ایلنا: کودکان سیلاب کلواری در استان کهگیلویه و بویر احمد جز حیاط مدرسه ای که در تابستان در آن قفل است و از دیوارش بالا می‌روند، وسیله بازی ندارند، کودکان این روستا در حسرت کاغذی برای نوشتن جمله " باباآب داد "هستند...