لطفا کمی صبر کنید

سقوط کودک سه ساله در دیگ خورش نذری

ایلنا: عصر دیروز در اروندکنار خوزستان ، یک کودک سه ساله هنگام توزیع غذای نذری در دیگ خورشت سقوط کرد.