لطفا کمی صبر کنید

آغاز عملیات گاز رسانی به 16 روستای ماکو

اجرای طرح های گاز رسانی به 16 روستای شهرستان ماکو در بخشهای مرکزی و بازرگان آغاز شد .