لطفا کمی صبر کنید

دبیر خانه دائمی شعر آئینی در کنگاور افتتاح شد

دبیر خانه دائمی شعر آئینی با محوریت عاشورا توسط مدیرکل در شهرستان کنگاور افتتاح شد